瞻园前辈见示酒边新作原文,翻译,赏析_拼音版_作者 

瞻园前辈见示酒边新作

作者: 朝代:当代
瞻园前辈见示酒边新作原文
氐州第一 瞻园前辈见示酒边新作,半塘和之,蒙复继声。用清真韵
作者:朱祖谋 朝代:清  
轻薄筝尘,零乱钿粉,当筵恨压眉小。

密绪连环,清吭掩扇,凄隔秦天缥缈。

蕃马屏风,有暗月、窥人偷照。

玉杵深盟,金钱浅掷,顿催欢老。

【氐州第一 瞻园前辈见示酒边新作,半塘和之,蒙复继声。用清真韵】相关文章
春尽日刘道士房
题长沙陈述庐乃勋瞻麓图 其四
多丽 星期与诸子宴集涉园遥同次韵
寿养晦林翁八十
恭谒孝陵景陵感成长句
八月十七夜月
壬子二月同恪士梅庵至西湖寓刘氏花园 其三
瞻园前辈见示酒边新作拼音解读
dī zhōu dì yī zhān yuán qián bèi jiàn shì jiǔ biān xīn zuò ,bàn táng hé zhī ,méng fù jì shēng 。yòng qīng zhēn yùn
zuò zhě :zhū zǔ móu cháo dài :qīng   
qīng báo zhēng chén ,líng luàn diàn fěn ,dāng yàn hèn yā méi xiǎo 。

mì xù lián huán ,qīng kēng yǎn shàn ,qī gé qín tiān piāo miǎo 。

fān mǎ píng fēng ,yǒu àn yuè 、kuī rén tōu zhào 。

yù chǔ shēn méng ,jīn qián qiǎn zhì ,dùn cuī huān lǎo 。

【dī zhōu dì yī zhān yuán qián bèi jiàn shì jiǔ biān xīn zuò ,bàn táng hé zhī ,méng fù jì shēng 。yòng qīng zhēn yùn 】xiàng guān wén zhāng
chūn jìn rì liú dào shì fáng
tí zhǎng shā chén shù lú nǎi xūn zhān lù tú qí sì
duō lì xīng qī yǔ zhū zǐ yàn jí shè yuán yáo tóng cì yùn
shòu yǎng huì lín wēng bā shí
gōng yè xiào líng jǐng líng gǎn chéng zhǎng jù
bā yuè shí qī yè yuè
rén zǐ èr yuè tóng kè shì méi ān zhì xī hú yù liú shì huā yuán qí sān

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

瞻园前辈见示酒边新作原文,瞻园前辈见示酒边新作翻译,瞻园前辈见示酒边新作赏析,瞻园前辈见示酒边新作阅读答案,出自的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciba.com/shi/63128.html

诗词类别

的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语