琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡原文,翻译,赏析_拼音版_作者 

琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡

作者: 朝代:当代
琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡原文
作者:徐釚 朝代:清  
禁火清明,春归天上,空传佳丽。

梨花飞雪,吹落阑干如绮。

掩流苏、环佩姗姗,壁间遗挂生绡腻。

剩千堆麝粉,子规啼煞。

柳绵初起。

遥睇。

纱窗畔,恰宝镜尘封,瑶台迤逦。

綵鸾飞去,红杏词添憔悴。

怅蕉林、退食归来,返魂香冷薰笼倚。

漫伤神,奉倩诗成,只裹珍珠泪。

【琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡,次原韵】相关文章
广州别表弟赵二
西域进狮歌
包港风涛 其一
江上晚起
沧州遇张用光通守题便面赠之
琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡拼音解读
zuò zhě :xú qiú cháo dài :qīng   
jìn huǒ qīng míng ,chūn guī tiān shàng ,kōng chuán jiā lì 。

lí huā fēi xuě ,chuī luò lán gàn rú qǐ 。

yǎn liú sū 、huán pèi shān shān ,bì jiān yí guà shēng xiāo nì 。

shèng qiān duī shè fěn ,zǐ guī tí shà 。

liǔ mián chū qǐ 。

yáo dì 。

shā chuāng pàn ,qià bǎo jìng chén fēng ,yáo tái yǐ lǐ 。

cǎi luán fēi qù ,hóng xìng cí tiān qiáo cuì 。

chàng jiāo lín 、tuì shí guī lái ,fǎn hún xiāng lěng xūn lóng yǐ 。

màn shāng shén ,fèng qiàn shī chéng ,zhī guǒ zhēn zhū lèi 。

【suǒ chuāng hán fèng hé sī tú gōng hán shí dào wáng ,cì yuán yùn 】xiàng guān wén zhāng
guǎng zhōu bié biǎo dì zhào èr
xī yù jìn shī gē
bāo gǎng fēng tāo qí yī
jiāng shàng wǎn qǐ
cāng zhōu yù zhāng yòng guāng tōng shǒu tí biàn miàn zèng zhī

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡原文,琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡翻译,琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡赏析,琐窗寒 奉和司徒公寒食悼亡阅读答案,出自的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciba.com/shi/63139.html

诗词类别

的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语