孤鸾 为尤悔庵悼亡原文,翻译,赏析_拼音版_作者 

孤鸾 为尤悔庵悼亡

作者: 朝代:清朝
孤鸾 为尤悔庵悼亡原文
作者:徐釚 朝代:清  
乱鸦啼歇。

正钿瑟空弹,凤箫声咽。

为忆梁鸿举案,向谁重说。

梦到故园庭院,恰漫天、谢庭飞雪。

枉自金门待诏,怅椒花颂绝。

想少君、德曜芳名揭。

羡官诰五花,九霄重接。

怎向瑶池去,惹安仁凄切。

回头玉河春暖,又看看、芳菲时节。

吟取哀蝉落叶,增几茎华发。

【孤鸾 为尤悔庵悼亡】相关文章
贺新郎 其十七 和方虎灯下菊应
梦唐寅徐祯卿
夏日林间
真珠帘 春影
王右丞山水真迹歌
春日园居杂诗二首
孤鸾 为尤悔庵悼亡拼音解读
zuò zhě :xú qiú cháo dài :qīng   
luàn yā tí xiē 。

zhèng diàn sè kōng dàn ,fèng xiāo shēng yān 。

wéi yì liáng hóng jǔ àn ,xiàng shuí zhòng shuō 。

mèng dào gù yuán tíng yuàn ,qià màn tiān 、xiè tíng fēi xuě 。

wǎng zì jīn mén dài zhào ,chàng jiāo huā sòng jué 。

xiǎng shǎo jun1 、dé yào fāng míng jiē 。

xiàn guān gào wǔ huā ,jiǔ xiāo zhòng jiē 。

zěn xiàng yáo chí qù ,rě ān rén qī qiē 。

huí tóu yù hé chūn nuǎn ,yòu kàn kàn 、fāng fēi shí jiē 。

yín qǔ āi chán luò yè ,zēng jǐ jīng huá fā 。

【gū luán wéi yóu huǐ ān dào wáng 】xiàng guān wén zhāng
hè xīn láng qí shí qī hé fāng hǔ dēng xià jú yīng
mèng táng yín xú zhēn qīng
xià rì lín jiān
zhēn zhū lián chūn yǐng
wáng yòu chéng shān shuǐ zhēn jì gē
chūn rì yuán jū zá shī èr shǒu

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

孤鸾 为尤悔庵悼亡原文,孤鸾 为尤悔庵悼亡翻译,孤鸾 为尤悔庵悼亡赏析,孤鸾 为尤悔庵悼亡阅读答案,出自的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.gushiciba.com/shi/63141.html

诗词类别

的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语