惜秋华 校梦龛社集,赋雁

作者: 朝代:当代
惜秋华 校梦龛社集,赋雁原文
惜秋华 校梦龛社集,赋雁
作者:朱祖谋 朝代:清  
暮雨南楼,蓦声声、带得边愁一片。

羁枕正悽,西风燕归催换。

玉关字侧黄昏,断影掠、钿筝心眼。

年年。

是衡阳、极浦春程流转。

千里故人远。

料江湖梦稳,不关寒暖。

减烛误,秋橹到,酒醒肠断。

天涯满目云罗,莫赚它、春波鸥伴。

谁惯。

有长门、月明镫暗。

【惜秋华 校梦龛社集,赋雁】相关文章
入罗浮住石洞作
留吴田霜崖吴居士宅予仲女许其孙姻
复次老杜长至韵
清明上冢途中杂兴四首 其三
卖陂塘 题吴趍印人谢慵梅石盦图
高阳台 和沤尹社作韵,我非社中人也
惜秋华 校梦龛社集,赋雁拼音解读
xī qiū huá xiào mèng kān shè jí ,fù yàn
zuò zhě :zhū zǔ móu cháo dài :qīng   
mù yǔ nán lóu ,mò shēng shēng 、dài dé biān chóu yī piàn 。

jī zhěn zhèng qì ,xī fēng yàn guī cuī huàn 。

yù guān zì cè huáng hūn ,duàn yǐng luě 、diàn zhēng xīn yǎn 。

nián nián 。

shì héng yáng 、jí pǔ chūn chéng liú zhuǎn 。

qiān lǐ gù rén yuǎn 。

liào jiāng hú mèng wěn ,bú guān hán nuǎn 。

jiǎn zhú wù ,qiū lǔ dào ,jiǔ xǐng cháng duàn 。

tiān yá mǎn mù yún luó ,mò zuàn tā 、chūn bō ōu bàn 。

shuí guàn 。

yǒu zhǎng mén 、yuè míng dèng àn 。

【xī qiū huá xiào mèng kān shè jí ,fù yàn 】xiàng guān wén zhāng
rù luó fú zhù shí dòng zuò
liú wú tián shuāng yá wú jū shì zhái yǔ zhòng nǚ xǔ qí sūn yīn
fù cì lǎo dù zhǎng zhì yùn
qīng míng shàng zhǒng tú zhōng zá xìng sì shǒu qí sān
mài bēi táng tí wú qū yìn rén xiè yōng méi shí ān tú
gāo yáng tái hé ōu yǐn shè zuò yùn ,wǒ fēi shè zhōng rén yě

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

惜秋华 校梦龛社集,赋雁原文,惜秋华 校梦龛社集,赋雁翻译,惜秋华 校梦龛社集,赋雁赏析,惜秋华 校梦龛社集,赋雁阅读答案,出自的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | /shi/63131.html

诗词类别

的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语